Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Geçmişten Günümüze Türk Başbakanlar Türkiyenin tüm başbakanları Türk başbakanlar hakkında bilgi Kurtuluş Savaşı dönemi başbakanlar FEVZİ PAŞA (ÇAKMAK) İSTANBUL - 1876 , Ali Sırrı -
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Geçmişten Günümüze Başbakanlarımızın isimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Geçmişten Günümüze Türk Başbakanlar
  Türkiyenin tüm başbakanları
  Türk başbakanlar hakkında bilgi

  Kurtuluş Savaşı dönemi başbakanlar

  FEVZİ PAŞA (ÇAKMAK)
  İSTANBUL - 1876, Ali Sırrı - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, İngilizce - Askerlik - Harbiye Nazırı - I inci Dönem Kozan, 2(İstifa: 1111924), 8 inci Dönem İstanbul Milletvekili - Müdafaai Milliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili - Evli, 1 Çocuk Ölümü: 1041950 Dönem

  HÜSEYİN RAUF BEY (ORBAY)
  İSTANBUL - 1881, Mehmet Muzaffer - Deniz Harp Okulu - İngilizce, Fransızca - Askerlik- Bahriye Nazırı, Bahriye Miralayı - Os M M 4 üncü Dönem Sivas, Temsil Heyeti Azası - I inci Dönem Sivas, II nci Dönem İstanbul, VI ncı Dönem Kastamonu Milletvekili (Londra Sefiri olması nedeni ile istifa: 1631942) - TBMM Başkanvekili - Nafıa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi - Bekâr Ölümü: 1967 Dönem

  ALİ FETHİ BEY (OKYAR)
  PİRLEPE - 1881, İsmail - Harp Akademisi - Fransızca, İngilizce - Askerlik ve Diplomasi - Londra Büyükelçisi - Dahiliye Nazırı Esbakı - Os MM 2 nci Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul - I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem (Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII nci Dönem Bolu Milletvekili - TBMM Başkanı - Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü : 751943 Dönem

  Cumhuriyet Dönemi Başbakanlar

  İSMET PAŞA (İNÖNÜ)
  İZMİR - 1884, Mehmet Reşit - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce - Askerlik - Erkânı Harp - I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1, 2, 3, üncü Dönem Malatya (İstifa: 20181972) VI, VII, VIII inci Dönem Ankara Milletvekili - K M Cumhuriyet Halk Parsiti Tem (611961-15101961) - CS Tabii Üyesi (20181972- 25121973) - CHP Genel Başkanı - Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Reisicumhur - Evli, 3 Çocuk Ölümü: 25121973 Dönem
  01HÜKÜMET -
  02HÜKÜMET -
  04HÜKÜMET -
  05HÜKÜMET -
  06HÜKÜMET -
  07HÜKÜMET -
  08HÜKÜMET -
  26HÜKÜMET -
  27HÜKÜMET -
  28HÜKÜMET -

  MAHMUT CELAL BAYAR
  GEMLİK - 1884, Abdullah Fehmi - Özel - Fransızca -Bankacılık -İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü - OSMM 4 üncü Dönem Saruhan - I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, BAşbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk Ölümü : 2281986 Dönem
  09HÜKÜMET -
  10HÜKÜMET -

  REFİK SAYDAM
  İSTANBUL - 1881, Ahmet - Askeri Tıbbiye - Almanca, Fransızca - Emrazi Dahiliye- Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi - I inci Dönem Bayazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili - Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan - Bekâr Ölümü : 771942 Dönem
  11HÜKÜMET -
  12HÜKÜMET -

  AHMET FİKRİ TÜZER
  ŞUMNU - 1878, İsmail - Tıbbiye - Fransızca - Doktor, Kuleli As Lisesi Öğretmeni, Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı - III, IV, V, VI ncı Dönem Erzurum Milletvekili - Dahiliye Vekili - Bekar Ölümü:1681942 Dönem
  12HÜKÜMET -

  ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU
  ÖDEMİŞ - 1887, Mehmet Tevfik - Mülkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çiftçi - Os M M 4 üncü Dönem İzmir - II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - TBMM Başkanı - Evli, 3 ÇocukÖlümü:27121953 Dönem
  13HÜKÜMET -
  14HÜKÜMET -

  MEHMET RECEP PEKER
  İSTANBUL - 1889, Mustafa - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca - Askerlik, İdare - Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D 2 Şb Müd, B M M Başkatibi - II, III, IV, V, VI ve VII nci Dönem Kütahya, VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan - Evli, 5 ÇocukÖlümü:241950 Dönem
  15HÜKÜMET -

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. geçmişten günümüze telefonlar
 3. Geçmişten Günümüze Geleneklerimiz
 4. Geçmişten Günümüze Sayılar
 5. Geçmişten günümüze aletler
 6. Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar
  HASAN SAKA
  TRABZON - 1886, Yunus - Mülkiye, Paris Ulumu Siyasiye - Fransızca - Ekonomi ve Maliye - Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak Prof - Os M M 4 üncü Dönem Trabzon - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - TBMM Başkanvekili - Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk Ölümü:2971960 Dönem
  16HÜKÜMET -
  17HÜKÜMET -

  ŞEMSETTİN GÜNALTAY
  KEMALİYE - 1883, ETEM - YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU VE LOZAN ÜNİ İHTİSAS - FRANSIZCA, ARAPÇA, FARSÇA - EĞİTİM VE İDARE, ORD PORF DR, EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, İSTANBULBELEDİYE BŞKV - OSMM 3 ÜNCÜ DÖNEM ERTUĞRUL - II (ARA SEÇİM), III, IV, V, VI VE VII İNCİ DÖNEM SİVAS, IX UNCU DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ - TBMM BAŞKANVEKİLİ - KMCUMHURİYET HALK PARTİSİİ TEM (611961 - 15101961) - CS İSTANBUL ÜYESİ (MECLİSE KATILMADAN VEFAT ETMİŞTİR) - BAŞBAKAN - EVLİ, 2 ÇOCUK Dönem
  18HÜKÜMET -

  ADNAN MENDERES
  AYDIN - 1899, Etem - Hukuk - İngilizce - Çiftçi - IV, V, VI Ve VII İnci Dönem Aydın, VIII İnci Dönem Kütahya, IX, X Ve XI İnci Dönem İstanbul Milletvekili - Başbakan - Evli, 3 Çoçuk Dönem
  19HÜKÜMET -
  20HÜKÜMET -
  21HÜKÜMET -
  22HÜKÜMET -
  23HÜKÜMET -

  CEMAL GÜRSEL
  ERZURUM - 1895, ABİDİN - HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ - FRANSIZCA - ASKERLİK - 3 ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (2751960-25101961) - CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25101961-26101961), (2831966-1491966) - DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI - EVLİ, 1 ÇOCUK Dönem
  24HÜKÜMET -

  EMİN FAHRETTİN ÖZDİLEK
  BURSA - 1898, M Faik - Harp Okulu, Harp Akademisi - Askerlik - 1 inci Ordu Komutanı - Millî Birlik Komitesi Üyesi (2751960 -25101961) - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25101961 - 1291980) - Halkçı Parti Kurucu Üyesi XVII nci Dönem Konya Milletvekili - Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Evli, 3 Çocuk Ölümü : 1331989 Dönem
  25HÜKÜMET -

  CEMAL GÜRSEL
  ERZURUM - 1895, ABİDİN - HARP OKULU, HARP AKADEMİSİ - FRANSIZCA - ASKERLİK - 3 ORDU KOMUTANI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANI - MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ VE BAŞKANI (2751960-25101961) - CUMHURİYET SENATOSU TABİİ ÜYESİ (25101961-26101961), (2831966-1491966) - DEVLET BAŞKANI, BAŞBAKAN VE MİLLİ MÜDAFAA BAKANI, CUMHURBAŞKANI - EVLİ, 1 ÇOCUK Dönem
  25HÜKÜMET -

  SUAD HAYRİ ÜRGÜPLÜ
  ŞAM - 1903, MUSTAFA HAYRİ - İSTANBUL ÜNİ HUKUK FAK - FRANSIZCA, İNGİLİZCE, ALMANCA - HUKUK, DİPLOMASİ - İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMİ, BONN, LONDRA, WASHİNTON, MADRİD BÜÜYÜKELÇİSİ - VI, VII, IX UNCU DÖNEM (İSTİFA: 301001952) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ - CKAYERİ ÜYESİ (15101961-761966), CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYE (761966-561972) - CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI - GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ, BAŞBAKAN - EVLİ, 1 ÇOCUKDönem
  29HÜKÜMET -

  SÜLEYMAN DEMİREL
  ISPARTA - 1924, Yahya - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - DSİ Genel Müdürü - II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu Dönem Isparta Milletvekili (1651993 Tarihinde Cumhurbaşkanı Seçilmiş Olduğundan Milletvekilliği Sona ermiştir) - Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd, Başbakan, Cumhurbaşkanı Evli Dönem
  30HÜKÜMET -
  31HÜKÜMET -
  32HÜKÜMET -
  39HÜKÜMET -
  41HÜKÜMET -
  43HÜKÜMET -
  49HÜKÜMET - 9. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 10. NİHAT ERİM
  KANDIRA - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni Hukuk Fak Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, ProfDr - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10101971) - C S Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14101971-14101977) - Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:1971980 Dönem
  33HÜKÜMET -

  FERİT MELEN
  VAN - 1906, Mahmut Mithat - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu - Franszıca - Maliye - Gelirler Genel Müdürü - IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili - KM Van İli Temsilcisi (611961-25101961) - CS Van Üyesi (761964-14101979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (1271980-1291980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:391988 Dönem
  34HÜKÜMET -

  NİHAT ERİM
  KANDIRA - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni Hukuk Fak Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, ProfDr - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, 1, 2, 3 üncü Dönem Kocaeli (İstifa:10101971) - C S Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (14101971-14101977) - Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:1971980 Dönem
  34HÜKÜMET -

  MEHMET NAİM TALU
  İSTANBUL - 1919, Mehmet Nizamettin - İstanbul Üni İktisat Fakültesi - İngilizce - Ekonomi, Maliye, Bankacılık - Merkez Bankası Başkanı - CS Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (371972-İstifa:771976) - Ticaret Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Dönem
  36HÜKÜMET -

  MUSTAFA BÜLENT ECEVİT
  İSTANBUL - 1925, Fahrettin, Nazlı - Robert Kolej - İngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı - Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli Dönem
  37HÜKÜMET -
  40HÜKÜMET -
  42HÜKÜMET -
  56HÜKÜMET -
  57HÜKÜMET -

  SADİ IRMAK
  SEYDİŞEHİR - 1904, Sabri - İstanbul Üni Hukuk Fak, Berlin Tıp Fak - Almanca, Fransızca - Fizyoloji, Ord Prof Dr - İstanbul ve Münih Üni Ord Prof Dr, Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstitüsü Başkanı - VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili - C S Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (861974-861980) - Danışma Meclisi Konya Üyesi (15101981-6121983) - Danışma Meclisi Başkanı - Çalışma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Ölümü:11111990 Dönem
  38HÜKÜMET -

  BÜLENT ULUSU
  ÜSKÜDAR - 1923, MEHMET SALİH - DENİZ HARP OK, DENİZ HARP AKADEMİSİ - İNGİLİZCE, İTALYANCA - ASKERLİK - ORAMİRAL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI - XVII İNCİ DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ - DIŞARIDAN BAŞBAKAN - EVLİ, 1 ÇOCUK
  Dönem
  44HÜKÜMET -

  TURGUT ÖZAL
  MALATYA - 1927, Mehmet - İTÜ - İngilizce - Elektrik YükMüh, Ekonomi, Yönetici - DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - XVII ve XVIII inci Dönem İstanbul Milletvekili (31101989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir) - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk Ölümü:1741993 Dönem
  45HÜKÜMET -
  46HÜKÜMET -

  YILDIRIM AKBULUT
  ERZİNCAN - 1935, Ömer - İstanbulL Üni Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu Dönem Erzincan Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı - TBMM Başkanvekili, Başkanı - İçişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk Dönem
  47HÜKÜMET -

  AHMET MESUT YILMAZ
  İSTANBUL - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, İngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk Dönem
  48HÜKÜMET -
  53HÜKÜMET -
  55HÜKÜMET -

  TANSU ÇİLLER
  İSTANBUL-1946, Necati, Muazzez - Robert College, Boğaziçi Üniv, University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üniv Post Doktora - İngilizce, Almanca - Ekonomi ProfDr, Öğretim Üyesi - Boğaziçi Üniv Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, Sanayi ve Ticaret Odası Kurumu Ekonomi Danışmanı - XIX, XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Devlet, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Eski Yardımcısı, Eski Başbakan - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Evli, 2 Çocuk Dönem
  50HÜKÜMET -
  51HÜKÜMET -
  52HÜKÜMET -

  NECMETTİN ERBAKAN
  SİNOP - 1926, Mehmet Sabri - İTÜ Makine Fakültesi, Almanya Aachen Tecniche Hockshule Doktora - Almanca, İngilizce - Makine Yük Müh, ProfDr - İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı - III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekiliİ - Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi , Refah Partisi Genel Başkanı - Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd - Evli, 3 Çocuk Dönem
  54HÜKÜMET -

  ABDULLAH GÜL
  KAYSERİ - 1950, Ahmet Hamdi - İstanbul Üni İktisat Fakültesi - İngilizce, Arapça - İktisat Doç Dr - İslam Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı - XIX uncu Dönem Kayseri Milletvekili - Evli, 3 Çocuk Dönem
  58HÜKÜMET -

  RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  İSTANBUL - 1954, Ahmet - Tenzile - Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı - Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı - Başbakan - Evli, 4 Çocuk Dönem
  59HÜKÜMET -
  60HÜKÜMET


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş