Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Toprak Sistem inde Kişilerin Mülkiyetinde Olan Topraklar Osmanlıda Toprak Sistem i A) MİRİ ARAZİ 1) Havass-ı Hümayun toprakları 2) Paşmaklık toprakları 3) Malikâne toprakları
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 2      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Osmanlı Toprak Sisteminde Kişilerin Mülkiyetinde Olan Topraklar

  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlı Toprak Sisteminde Kişilerin Mülkiyetinde Olan Topraklar

  Osmanlıda Toprak Sistemi

  A) MİRİ ARAZİ

  1) Havass-ı Hümayun toprakları
  2) Paşmaklık toprakları
  3) Malikâne toprakları
  4) Yurtluk ve Ocaklık Toprakları
  5) Dirlik Toprakları

  a) Has
  b) Zeamet
  c) Tımar

  B) MÜLK ARAZİ
  1) Öşür Topraklar
  2) Haraci Topraklar

  C) VAKIF ARAZİ

  A) MİRİ ARAZİ:
  Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Mirî toprakların başlıcaları şunlardır:

  1) Havass-ı Hümayun Toprakları: Gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine giren topraklar olup, mukataa ve iltizam yoluyla yönetilirdi.

  2) Paşmaklık toprakları: Gelirleri padişah kızlarına ve ailelerin bırakılan topraklardı.

  3) Malikâne toprakları: Devlet adamlarına hizmetleri karşılığı mülk olarak verilen topraklardı.

  4) Yurtluk ve Ocaklık Toprakları: Fetih sırasında bazı kumandanlara, hizmetlerine karşılık olmak üzere verilen topraklardır.

  5) Dirlik (Tımar)Toprakları: Vergi geliri, devlet adamlarına ve askerlere hizmet veya maaş karşılığı verilen topraklardır. Dirlik sahibi, toplanan verginin maaş olarak ayrılan Kılıç hakkı'' olarak ayrılan bölümünden geriye kalanla CEBELÜ denilen tam teçhiatlı asker yetiştirirdi. Dirlik topraklar üçe ayrılırdı: a) Has b) Zeamet c) Tımar

  B) MÜLK ARAZİ:
  Mülkiyeti kişilere ait topraklardır. İki bölümde incelenebilir:

  1) Öşriyye (öşür topraklar): Bu topraklar, fethedildiği zaman MÜSLÜMANLARA verilmiş veya fethedildiğinde müslümanlara ait olan topraklardır. Bu gibi topraklar sahiplerinin malı olup, dilediği gibi kullanırlar, satabilirler, vakfedebilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi. Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak ÇİFT RESMİ, ürün vergisi olarak da ''ÖŞÜR'' vergisini verirlerdi.

  2) Haraciye (Haracî topraklar): Bu topraklar bir yerin fethinden sonra GAYRî MÜSLİM halkın elinde bırakılan,onlara mülk olarak verilen topraklardır. Sahipleri, dilediği gibi kullanırlar, satabilirler, vakfedebilirler yada çocuklarına miras olarak bırakabilirlerdi.

  Bu toprakların sahipleri arazi vergisi olarak HARAC-I MUVAZZAF ürün vergisi olarak da HARAC-I MUKASSEM vergisini verirlerdi.

  C) VAKIF ARAZİ:
  Gelirleri kişiler ya da devlet tarafından hayır kurumlarına bırakılan topraklardı.

  OSMANLILARDA VAKIF TEŞKİLATI
  Vakıf : Bir müslümanın malının bir bölümünü veya tamamını hayır amacıyla bağışlamasına denir.
  Vâkıf : Vakfeden kişiye denir.
  Mevkûf : Vakfedilen mala denir.
  Mütevelli: Vakıf yöneticisine denir.
  Vakfiye : Kadı huzurunda düzenlenen, vakıf şartlarını belirten sözleşmeye denir.

  VAKIFLARIN ÖNEMİ: Vakıflar yoluyla şehir, kasaba, köy gibi yerleşim merkezlerinde cami, medrese, yol, çeşme vb. bir çok yapı vakıflar yoluyla yapılmış, böylelikle devlete imar konusunda yapılacak fazla bir şey kalmamıştır.

  TOPRAK SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER:
  1) Tımar sisteminin bozulmasıyla, ''Dirlik topraklar'' MİRî MUKATAA'ya çevrilerek, yani gelirleri hazineye devredilerek, peşin alınan bir bedel karşılığı üç yıllığına ''İltizam''a verilmeye başlandı.

  NOT: Mültezîm denen iltizam sahipleri daha fazla vergi toplamak için halka baskı yapmışlardır. Bu durum ''Celali isyanlarına'' veya vergisini ödeyemeyen köylünün toprağını terk ederek büyük şehirlere göç etmesine neden olmuştur.

  2) Devletin artan masraflarının karşılanması için Mukataalar mültezîmlere üç yıllık dönemler için değil, ömür boyu verilmeye başlandı. Bu sisteme MALİKANE USULÜ denilir. (1695'te)
  3) ''Malikane usulüyle'' sağlanan gelirlerde yetmeyince, bu defa Mukataaların yıllık kârları paylara ayrılarak satılmaya başladı. Bu usule de ESHAM USULÜ denilmiştir. (1775)
  4) Tımar ve zeâmet sistemi II.Mahmut zamanında kaldırılarak başta valiler olmak üzere devlet memurları memurları maaşa bağlanmıştır.
  5) 1854'te ''Arazi kanunnamesi'' ile MÜLKİYET sistemine geçilerek, uzun süre bir toprağı kullananlar o toprağın sahibi olmuşlardır. (Zilliyet)
  6) 1858'de çıkarılan bir başka ''arazi kanunu'' ile tarım ürünlerinden alınan çeşitli vergiler kaldırılarak, tek vergi olarak ''AŞAR'' vergisi yürürlükte tutuldu.

  AYAN VE EŞRAF: Şehirlerin, köylerin, aşiretlerin ileri gelenlerine ''Ayân ve eşraf'' denilirdi. Bu kişiler bulundukları yerlerde en etkili ve zengin kişilerdi.

  AYAN VE EŞRAFIN GÜÇLENMESİNİN SEBEPLERİ:
  1- Tımar topraklarının mukataaya çevrilmesiyle, bu toprakları iltizama alanlar genellikle ''Ayânlar'' oldu. Böylelikle Dirlik sahiplerinin haklarına sahip olan âyânlar bulundukları yerleri yönetmeye başladılar.
  2)Merkez teşkilatını bozulmasıyla ''beylerbeyi'' veya ''sancak beyi'' olarak atananlar makamlarına gitmeyerek o eyalet yada sancaktaki âyânı MÜTESELLİM (vekil) olarak görevlendirmiştir. Ayanlar böylelikle devlet gücünün temsilcisi durumuna gelince daha da güçlenmişlerdir.

  NOT: II. Mahmut döneminde âyânlarla padişah arasında SENED-İ İTTİFAK diye bir belge imzalayarak anlaşma yoluna gitmiştir. (1808)

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Osmanlı Tımar Sisteminde Dirlik Sahibinin Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir
 3. Balkan Savaşlarında Osmanlı Devletinin Kaybettiği Topraklar
 4. Osmanlı toprak sisteminde geliri vakıflara bırakılan topraklara ne denir
 5. Osmanlılarda Toprak Sistemi, Osmanlılarda Toprak Sistemi nasıldı, Osmanlı Devletinde Topra
 6. Sindirim sisteminde görevli olan organlar nelerdir
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş