Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Osmanlı Meclis-i Mebusanı Osmanlı taslakları - 1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri - Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarihi 1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı İkinci Dönem Meclis-i Mebusan ,

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Osmanlı taslakları - 1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri - Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarihi

  Sponsorlu Bağlantılar
  Osmanlı Meclis-i Mebusanı
  Osmanlı taslakları - 1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri - Osmanlı Meclis-i Mebusanı tarihi  1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı


  İkinci Dönem Meclis-i Mebusan, 13 Aralık 1877’de toplandı. Bu dönem mebusları da aynen birincide olduğu gibi seçilerek gelmişlerdir. Mebus sayısı 56'sı müslim, 40'ı gayrimüslim olmak üzere 96’ya düşmüştür. Başkanlığa İstanbul mebusu Hasan Fehmi Efendi, ikinci başkanlığa Ohannes Efendi getirildi. Çalışmaları, 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Türk-Rus savaşı, 93 Harbi'ne rastlayan Meclis, yasa tasarılarını bir yana bırakarak hükümet icraatını ve savaşın yönetimini görüşmeye başladı. Sonunda eleştirilerin kendisine kadar uzamasından tedirgin olan II. Abdülhamit, 14 Şubat 1878 tarihinde Meclis-i Mebusan’ı anayasanın 7. maddesinde kendisine tanınan yetkiye dayanarak ve Ayan Meclisi aldığı karar ile süresiz olarak tatil etmiştir. 30 yıl süren tatil sonunda hayatta kalan iki Âyan üyesi 1908'de toplanan meclise dahil edilmiştir. Hatta bu dönemin tatil dönemi olduğu, çıkarılan kanunlara "kanuniyeti sonradan teklif olunmak üzere" kaydıyla "kanun-u muvakkat" ibaresinin ilave olunmasından da anlaşılmaktadır.

  Seçilen üyeler

  Seçilen Meclis-i Mebusan üyeleri şunlardı.
  # Vilayeti Milletvekili isimleri
  1 Edirne

  Şerif Bey
  Rıfat Efendi
  Rasim Bey
  Reşit Bey
  Rupen Efendi
  Edirneli Kostaki Peridi Efendi
  Smakovlu Zahari
  Filibe’den Gümüşgerdan Milahaki Efendi
  2 Selanik ve Manastır

  Evranoszâdelerden Mehmet Şerif Paşa
  Radovişteli Mustafa Bey
  Selanikli Abdülkerim Efendi
  İskeçeli Şeyh Mollazâde Mehmet Efendi
  Milhalaki Efendi
  Papazoğlu Vasilaki Efendi
  İstefan Tadi Efendi
  Manastırlı Avram Efendi.
  3 Kosova

  Piriştine Müftüsü Zeynelabiddin Efendi
  Nişli Süleyman Bey
  Nardalı Ömer (Şevki) Efendi
  Ahmet Ağa
  Apostol Ağa
  Andon Ağa
  Sotriraki Ağa
  Mihodanoş Ağa
  4 Hersek

  Mostar Müftüsü Mustafa Sıtkı Efendi
  Fehim Efendi
  Saray Belediye Reisi Lijosaklı Mehmet Muhyi Efendi
  Nevesenli İbrahim Bey
  Pero Efendi
  Saray Musevilerinden Yaver Efendi
  Maroşik Yozo Efendi Salamon Efendi
  5 İşkodra

  Selim Ağa Goriz
  Podgariçeli Yusuf Ziyaeddin Efendi
  Angeli Efendi
  Filip Ağa Rosto
  6 Yanya

  Daviçon Efendi
  Mihali Harito Efendi
  7 Hüdavendiğâr

  Şeyh Bahaeddin Efendi
  Rıza Efendi
  Pavlidi Efendi
  Sahak Yavrumyan Efendi
  8 Kastamonu

  Hacı Mustafa Bey
  Salim Efendi
  9 Ankara

  Hacı Tevfik Efendi
  Hacı Süleyman Efendi
  Doniloğlu Milkon Efendi
  10 Diyarbakır Maa (ile) Harput

  Hacı Mesud Efendi
  Osep Kazazyan Efendi
  11 Aydın

  Yenişehirlizâde Hacı Ahmed Efendi
  Menekşelizade Hacı Emin Efendi
  Ragıp Bey
  12 Adana

  Kozanlı Çamurdanzâde Dersiam Mustafa Efendi
  Adanalı Müderris Hacı Mustafa Efendi
  13 Haleb Vilâyeti Maa (ile) Zur

  Sadi Efendi
  Nafi Nefendi
  Karaca Manok Efendi
  14 Suriye Vilâyeti Maa (ile) Kudüs ve Cebel-i Lübnan

  Abddurahim Behram Efendi
  Kudsizâde Mehmet Tevfik Efendi
  Kudüs’den Halidizâde Yusuf Ziya Efendi
  Nikola Nakkaş Efendi
  Sadaret Tercümanı Halil Gaannem Efendi
  15 Bağdat

  Abdürrezzak Efendi
  Menahem Efendi
  16 Bahr-i Sefid Vilâyeti maa (ile) Kıbrıs Girit Vilâyeti

  Şeyh Nuri Efendi
  Hacı Vasilaki Efendi
  Zafiraki Efendi
  Vasil Gambi Efendi
  Yorgalidi Efendi
  17 Hicaz

  Mehmet Zehyi Efendi
  Mekke-i Mükerreme’den Seyyid Osman Efendi
  18 Trablusgarb

  Mustafa Haradan Efendi
  Hacı Ahmet Galip Bey
  19 Dersaadet (İstanbul)

  Yusuf Paşa
  Sadık Paşa
  Hasan Fehmi Efendi (Başkan)
  Asım Molla Efendi
  Hüdaverdizade Ohannes Efendi
  Şişmanoğlu Yuvan Efendi
  Sakazâde Aliksan Efendi
  Galata’da Musevi şeker tüccarlarından Kemal Efendi
  20 Mamüret'ül Aziz

  Müderris Hafız Mahmud Vecdi Efendi


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Mora Eyaleti Osmanlı Taslakları - Osmanlı eyaletleri - Osmanlı Döneminde Yunanistan
 3. Osmanlı Meclis-i Mebusanı Osmanlı taslakları - 1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mebusanı üyeleri
 4. Osmanlıda Gün Yüzü Görmeyen Şehzadeler, Osmanlı Dönemi Kara Bahtlı Şehzadeler, Osmanlı Dön
 5. Osmanlı'nın ilkleri osmanlı tarihi - osmanlı tarihindeki olaylar - osmanlıda ilkler - padi
 6. Osmanlı Öncesi İstanbul'da Su Tesisleri, Osmanlı Çeşmeleri, Güzellikleriyle büyüleyen Osma
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş