Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Personel Eğitim İlkeleri İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Her örgü tte genel amaç dışında , farklı ihtiyaçlara ve amaçlara göre , eğitimin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Personel Eğitim İlkeleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Personel Eğitim İlkeleri
  İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi

  Her örgütte genel amaç dışında, farklı ihtiyaçlara ve amaçlara göre, eğitimin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi mümkündür. Buna rağmen etkin bir eğitim plan ve programının uygulanabilmesi için uyulması gereken bazı temel ilkeler var dır. Şimdi bunları kısaca açıklamaya çalışalım.

  Eğitimin Sürekliliği

  Eğitim faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesinin ilk koşulu bu çabaların sürekli olmasıdır. Özellikle endüstri dünyasının hızlı değişme ve gelişme süreci içinde bulanan örgütleri, kendilerini yenilemek, yani teknolojik, sosyal, ekonomik buluş ve araş tırmaları yakından izlemek zorunluluğunu her an hissedebilmektedirler. Bu olağan sayılan değişme ve gelişmelere ayak uydurabilmenin tek yolu ise eğitime, hatta sürekli eğitime dayanmaktadır. Eğitimdeki süreklilik, personele beklenmedik bir değişik karşısında yeni koşullara uyma olanağı sağlar.

  Eğitimin Yararlılığı

  Eğitim faaliyetleri önceden belirlenen amaç ya da amaçlar doğrultusunda yapılmak tadır. Sonuçta ise bu amaçlara büyük ölçüde ulaşılması beklenmektedir. Belli bir amaca yönlendirilmemiş eğitimden, umulan yarar sağlanamayacağı için, hem eğiti mi alan kişiler, hem de örgüt açısından gösterilen çabaların pek bir anlamı olmaz. Amaçlar, işletmenin karlılığının veya verimliliğinin artırılması gibi genel olarak veya iş kazalarının azaltılması, hata oranlarının düşürülmesi gibi spesifik olarak saptanabilir. Burada önemli olan eğitimin niçin yapıldığının tespitinden sonra, amaca ulaşılıp ulaşılmadığının saptanması, yani eğitim- yarar ilişkisinin kurulması dır. Eğitim- yarar ilişkisindeki önemli nokta, eğitime yapılan harcamalarla, eğitim den sağlanan fayda ile elde edilecek olan kazancın karşılaştırılmasıdır.

  Eğitimde Fırsat Eşitliği

  Bu ilke eğitim faaliyetlerinden, eğitim ihtiyacı bulunan tüm personelin faydalandırılması, eğitimin belirli kimselerin veya bir grubun tekeli altında bırakılmaması gereğini ortaya koyar. Bu ilke ile anlatılmak istenen işletme içinde kişisel ya da grupsal ayrıcalıklar yaratmaksızın örgüte ve kendisine yararlı olmak isteyen ve eğitime ihtiyacı olan herkese eşit koşullar altında eğitim kapılarının açılmasıdır.

  Planlı Eğitim - Eğitim Faaliyetleri

  Eğitimden umulan yararın sağlanabilmesinin en önemli koşulu, eğitim faaliyetlerinin belli bir plan ve program içerisinde yapılmasıdır. Plan; eğitim faaliyetlerinin, geleceğe yönelik olarak, niçin, nerede, nasıl, ne zaman ve kimler tarafından, kimlere yönelik yapılacağı konularının tespitine olanak verir.

  ilgili Kişilerin Eğitime Etkin Katılımı

  Eğitimi alan kişilerin etkin katılımı, eğitim programının başarısı için gerekli ve önemli bir unsur olarak kabul edilir. Eğitim faaliyetleri ile personelin bilgilendirilmesi, beceri kazanması ve bunları işteki davranışlarına yansıtması, yani işteki etkinliğin artması beklenmektedir. Et kinliği arttırmak içinse, öncelikle bireyleri gelişme gereksinimi duyar hale getirmek gerekir. Kendisinin en iyi olduğuna inanan ve yeni bilgilerin, becerilerin kazanılması konusunda kayıtsız olan bireylerle yapılan eğitim faaliyetlerinden yarar sağlamak pek mümkün değildir. Bu nedenle personelin eğitim faaliyetlerinin önem ve yararına inanmaları ve eğitimi almak istemeleri, faaliyetin başarısı için uyulması gereken önemli bir ilkedir.

  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Kırsal kesimdeki eğitim öğretim ile büyük şehirlerdeki eğitim ve öğretim durumlarını eğiti
 3. 2018 Özürlüler İdaresi Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı Alımı özürlüler idaresi memur alı
 4. Osmanlı Haremindeki Erkek Personel
 5. 2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Koşulları,Diyanet İşleri
 6. TÜBİTAK UZAY Personel Alımı
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 

<b>Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin</b> Yorum Yaparak Bu Konunun Geliştirilmesine Yardımcı Olabilirsin


:

Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş