Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Pusulayla Cihet Ölçülmesi - Jeoloji Mühendisliği Dersleri pusula ile cihet nasıl ölçülür - jeoloji dersi konu anlatımı - pusula ölçme çizgileri - pusula ile monstarların

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Pusulayla Cihet Ölçülmesi - Jeoloji Mühendisliği Dersleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Pusulayla Cihet Ölçülmesi - Jeoloji Mühendisliği Dersleri


  pusula ile cihet nasıl ölçülür - jeoloji dersi konu anlatımı - pusula ölçme çizgileri - pusula ile monstarların yerleştirilmesi

  Cihet, bir noktadan (nişanı alanaın bulunduğu noktadan) diğer bir noktaya olan coğrafik yöndür. Cihet açısı 0 – 90 derece arasındaki kadranlarda okunabildiği gibi (K20B gibi), 0-360 derece arasında da okunabilir (320 derec gibi). Tersine cihet ise nişan alınan noktaya göre ciheti alan kişinin bulunduğu yön olup cihet açısının tersi değerindedir. Örneğin cihet G50B ise tersine cihet K50D olur. Nişan alınan nokta bel hizasında ise Brunton pusulası kullanılarak yapılan ölçümde izlenecek yok şu şekildedir:
  1- Pusula şekil A daki gibi açılır ve bel hizasında avuç içinde tutulur.
  2- Yuvarlak düzeç ortalanarak pusula yataylanır ve nişan ucu ile nişan alınan nokta aynada körülünceye kadar kapak kaydırılır.
  3- Nişan noktası ve nişan ucunun aynadaki görüntüsü, aynanın eksen çizgisi ile çakışıncaya kadar, yataylanmış pusula düşey eksende döndürülür.
  4- Yuvarlak düzecin yataylığı kontrol edilir ve pusulanın kuzey ucunun gösterdiği açı okunur ve cihet açısı olarak kaydedilir.

  Okuma yaparken nişan alanın yüzü kuzeye dönük ise açı, K10°B gibi kuzeyden, eğer güneye dönük ise G20°D gibi güneyden okunur. Hatalı okumalardan kaçınmak için 0° - 360° üzerinden (azimut’a göre) okuma yapmak daha güvenli olabilir.
  Eğer nişan alınan nokta bel hizasında değil de sadece göz hizasından görülebilecek bir düzeyde veya dikçe bir yamaçta görülüyor ise işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:

  1- Pusula şekil B deki gibi açılır ve nişan kolu göz tarafına gelecek şekilde tutulur. Pusula gözden 30 cm kadar uzak tutulur.
  2- Aynadan bakılarak yuvarlak düzeç ortalanır ve nişan alınan nokta kapaktaki nişan gözünden görülünceye kadar pusula döndürülür.
  3- Pusulanın yataylığında gözlenen nişan noktası, nişan ucu, nişan gözü eksen çizgisisinin üstlenip üstlenmediği kontrol edilir.
  4- Cihet açısı aynadaki kuzeyi gösteren uçtan okunur ve kayda geçmeden önce ileri nişan’a dönüştürülür (örneğin K20D, G20B olur veya 320 derece, 140 derce olur).
  Cihetin doğruluğu, yanlış noktaya nişan alınmasından, yamaçta nişan alırken pusulanın eğik tutulmasından, cihetin yanlış okunması ve yazılmasından veya yersel magnetik anomalilerden ( yakındaki demirli maddeler, magnetik kayalar veya bel hizasındaki ölçümde kemer tokası gibi) etkilenebilir.


  PUSULA ÖLÇME ÇİZGİLERİ (TRAVERSLERİ) İLE MOSTRALARIN YERLEŞTİRİLMESİ

  Bu yöntem uzağa nişan alınamayan ve engebenin zayıf olması nedeni ile eşyükselti eğrilerinin mevkii belirlenmesinde yetersiz kaldığı fundalık ve ormanlık alanlarda uygulanır. Bu şekilde mevkii tayini yapılırken önce ölçme çizgisi yapılacak yere en yakın ve harita üzerinde belirgin olan bir noktadan başlanır veya ölçme çizgisinin (traversin) başlangıç noktası buraya bağlanır. Yani ölçme çizgisinin başlangıç noktası, mevkiisi bilinen noktadan hangi yönde ve kaç metre uzakta olduğu tespit edilir. Sonra, ölçme çizgisinden yararlanarak mevkii tayinine girişilir.Bu iş özet olarak şöyle yapılır:

  1- Önce 1 nolu durakta durulur ve ölçme çizgisinin yapılacağı yöne dönülerek cihet okunur ve kaydedilir.
  2- Daha sonra tam o yönde adımlanarak 2. durağa kada gidilir ve bu mesafe deftere işlenir.
  3- Ölçülen bu değerler topoğrafya haritasına ölçekli olarak geçirilir ve mevkiiler bulunur.

  Duraklardaki açıların doğruluğunu denetlemek için 1. Duraktan 2. Durağa cihet alınır, sonra 2. Duraktan 1. Durağa cihet alınarak denetlenir. Durak noktalarını kontrollerde rahatça bulabilmek için numaralı kazıklar çakılır veya belirgin taşlar konulur. Ayrıca zaman zaman poligon kapama işlemine başvurularak yapılan işin doğruluğu denetlenir.
  Çokgen oluşturulan ölçme çizgilerinde bazen en son duraktan ilk durağa alınan nişan değeri kağıt üzerine çizildiğinde çakışmadıkları görülür. Buna Kapama Yanlışı denir. Böylece çokgen kapanmazsa traversin çizimi, cihetler ve uzaklıklar denetlenir ve yanlışın nerede yapıldığı araştırılır. Yanlış varsa yanlış olan yerden sonraki kısım yeniden ölçülür. Büyükçe kapanma yanlışını gidermek için kaydırma işlemine girişilebilir. Ölçme çizgisi çalışması sırasında yapılan yanlışlar bazen de travers bacaklarına bölüştürülerek giderilebilir.


  Kapanma yanlışlı çokgen oluşturan bir ölçme çizgisi (travers) haritası ve yanlışı bulmak için yapılan bağlantı traversleri. Bağlantı traverslerinden anlaşıldığına göre hata 17. durak ile 13. durak arasında yapılan ölçümlerde olmalıdır (Compon, 1985).


  REFERANSLAR
  Sarıkaya, M.A. Harita Bilgisi Ders Notları
  Tüysüz, O., Akyüz, H.S., Jeolojik harita bilgisi ve saha jeolojisi ders notları


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Saha Jeolojisi - Jeoloji Mühendisliği
 3. Arazide Pusula Kullanımı - Jeoloji Mühendisliği Dersleri
 4. Tabaka Kavramı ve V Kuralı - Jeoloji Mühendisliği
 5. Jeoloji Haritaları - Jeoloji Mühendisliği Dersleri
 6. Jeoloji Mühendisliği Bölümü – Meslek Tanıtımları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş