Hoşgeldiniz. Unutmayın, çok istiyorsanız mutlaka bir yolu vardır.!

Sponsorlu Bağlantılar

Arazide Pusula Kullanımı - Jeoloji Mühendisliği Dersleri arazide pusula nasıl kullanılır - saha jeolojisi konu anlatımı - arazide yer tayin yöntemleri Düzlemsel elemanların konumlarının ölçülmesi

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Arazide Pusula Kullanımı - Jeoloji Mühendisliği Dersleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Arazide Pusula Kullanımı - Jeoloji Mühendisliği Dersleri
  arazide pusula nasıl kullanılır - saha jeolojisi konu anlatımı - arazide yer tayin yöntemleri

  Düzlemsel elemanların konumlarının ölçülmesi
  Tabakalanma, klivaj, şistozite, kıvrım eksen düzlemleri, fay düzlemleri, eklemler ve damarlar gibi düzlemsel yapıların konumları aşağıda belirtilen yollarla ölçülür.

  a. Doğrultu yönü ve doğrultu açısının ölçümü
  Bu iş için pusulanın E veya W kenarı ölçülecek düzlemsel yapıya yaslanır (yandaki şekil). Eğer düzlemin üzeri düzgün değilse çekiçle temizlenebilir veya düz bir yüzey elde etmek için jeolog defterinden yararlanılabilir. Pusula tabanı, tabaka düzleminden kaldırılmadan, yuvarlak kabarcıklı düzeç yardımıyla yataylanır. Doğrultunun değeri, pusula kadranının üst kısmında bulunan dereceli (0-360) kadrandan okunur. Doğrultunun tanımından da anlaşılacağı üzere doğrultu açısı, pusula ibresinin kuzeyle yapmış olduğu dar açıdır (E-N-W aralığında pusula ibresinin hangi ucu kalırsa kalsın). Doğrultunun değerini gösteren pusula ibresinin yönü ise bize doğrultunun yönünü vermektedir.

  Doğrultu yönü ve açısının ölçümü.


  b. Eğim yönü ve eğim açısının ölçümü
  Pusulanın N veya S kenarı pusulanın doğrultusuna paralel bir şekilde yaslanır. Pusulanın N kenarı yaslanırsa, pusula ibresinin S ucunun (Ağırlıklı uç), S kenarı yaslanırsa, pusula ibresinin N ucunun gösterdiği yön bize eğim yönünü verir.
  Silva pusula ile eğim yönü ölçülürken döner bilezik döndürülerek üzerindeki kırmızı "N" harfi ile manyetik iğnenin kırmızı ucunun gösterdiği manyetik kuzey çakıştırılır. Bileziğin kenarındaki referans çizgisine denk gelen açı okunur.
  Brunton jeolog pusulasıiçin; pusulanın klinometreli tarafı (W kenarı) düzlemin doğrultusuna dik ve düşey bir şekilde yaslanır. Daha sonra pusulanın arkasında bulunan sarkaç sağa-sola çevrilerek silindirik kabarcıklı düzeç (Klinometre düzeci) yataylanır ve eğim açısı, pusula tabanındaki dereceli (90-0-90) bölmeden okunur.


  Eğim açısının ölçümü.


  Silva Jeolog pusulası için; pusulanın kenarı (Oynar sarkaçlı kenar) düzlemsel elemanın doğrultusuna dik şekilde yaslanır (Üstteki şekil). Pusulanın içinde bulunan, oynar sarkacın gösterdiği değer, eğim açısı olarak okunur.

  Silva pusulası ile eğim açısının ölçülmesi (Şekilde eğim açısı 30 derece olarak ölçülmüştür).


  Çizgisel elemanların konumlarının ölçülmesi
  Çizgisel elemanlar; kıvrım eksenleri, mineral lineasyonları, fay çizikleri vb. yapılardır. Tüm çizgisel yapıların doğrultuları, dalım yönleri ve dalım açıları aşağıda anlatılan yolla ölçülür.


  a. Gidiş ve gidiş açısının ölçümü
  Harita altlığının veya defterin kenarı çizgisel yapı boyunca yerleştirilir ve düşey konuma getirilir. Pusula kenarı (D veya B), düşey konumda bulunan deftere yaslanarak gidiş yönü ve gidişin değeri aynen düzlemsel yapılarda olduğu gibi bulunur.


  b. Dalım yönü ve dalım açısı
  Pusulanın W kenarı (klinometreli olan kenar), çizgisel yapıya paralel şekilde yaslanarak dalımın değeri, düzlemsel yapılarda eğimin değerini bulurken izlediğimiz yolla aynı şekilde bulunur. Dalımın yönü ise çizgisel yapı elemanının dalımlı olduğu yöndür. Bu yön ya doğrultu ile aynı yönlü ya da tam zıttı olan yöndür.

  Dalım yönü ve dalım açısının ölçülmesi
  Yer Tayin Yöntemleri

  Morfolojisi belirgin olmayan düz arazilerde veya görüş alanının çok sınırlı olduğu derin vadilerde, omanlıklarda yer tayini oldukça güçleşmektedir. Bu gibi durumlarda jeolog pusulasından yararlanarak bulunduğumuz yeri kesin olarak belirleyebiliriz. Bu yöntemler;

  Geriden kestirme yöntemi
  Yerini saptamak istediğimiz noktanın üzerinde bulunuyorsak, harita ve arazi üzerinde yerini kolaylıkla belirleyeceğimiz iki nokta (Örn: A tepesi, B çeşmesi) seçilir. Pusula A tepesi hizasında tutularak, A tepesinin doğrultusu ve B çeşmesi hizasında tutularak, B çeşmesinin doğrultusu ölçülür. Bu ölçüler harita üzerinde A ve B noktalarına yerleştirildiğinde, A ve B den geçen doğruların kesişim noktaları arazide bulunduğumuz yeri verir.
  Daha sağlıklı bir yöntem için atış yapılan nokta sayısı arttırılabilir.


  İleriden kestirme yöntemi
  Yerini saptamak istediğimiz noktaya çeşitli nedenlerle (derin vadilerin olması, ormanlık olması vb.) ulaşamıyorsak, harita ve arazi üzerinde yerini kolaylıkla saptayabildiğimiz iki noktaya (A tepesi ve B çeşmesi) gidilerek pusula ile önce A tepesinden ulaşamadığımız yere atış yaparız ve A tepesi ile yeri saptanmak istenen nokta arasındaki doğrultu ölçülür. Aynı işlemleri B çeşmesine giderekte tekrarlarız. Bu ölçüler, harita üzerinde A ve B noktalarına yerleştirildiğinde A ve B den çizilen doğruların kesişim noktaları arazide ulaşamadığımız noktanın harita üzerinde yerini verir. Daha sağlıklı bir yöntem için atış yapılan nokta sayısı arttırılabilir.


  Pusula-Altimetre yöntemi
  Bir çeşit geriden kestirme yöntemi olan pusula – altimetre yöntemi ile yeri bilinen A tepesine atış yapılır ve ölçülen doğrultu haritaya çizilir. Altimetreden bulunduğumuz yükseklik tespit edilir. Haritaya çizdiğimiz doğrultu üzerinde bu eşyükseklik eğrisinin değeri bize bulunduğumuz noktayı verir.

  REFERANSLAR
  Sarıkaya, M.A. Harita Bilgisi Ders Notları
  Tüysüz, O., Akyüz, H.S., Jeolojik harita bilgisi ve saha jeolojisi ders notları


  Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın

 2. Saha Jeolojisi - Jeoloji Mühendisliği
 3. Pusulayla Cihet Ölçülmesi - Jeoloji Mühendisliği Dersleri
 4. Tabaka Kavramı ve V Kuralı - Jeoloji Mühendisliği
 5. Jeoloji Haritaları - Jeoloji Mühendisliği Dersleri
 6. Jeoloji Mühendisliği Bölümü – Meslek Tanıtımları
 7. Paylaş Facebook Twitter Google


 8. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
mektup örnekleri akrostiş